Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. november 6-10

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet: Továbbképző lelkipásztorok számára - 2017. november 6-10. Kolozsvár: Bethlen Kata Diakóniai Központ
hétfő, 2017, November 6 - 14:00 - péntek, 2017, November 10 - 13:00

A feltámadásról szóló evangélium Krisztus egyházának központi üzenete, legfőbb ismertető jegye, ugyanakkor azonban a Biblia legvitatottabb kérdése is az ókortól napjainkig. Már az újszövetségi iratok is jelzik, hogy Krisztus feltámadásának eseménye nemcsak a nagyvilágot, hanem a szűkebb tanítványi közösséget is komoly kihívások elé állította (1 Kor 15). Hogyan és miért vált Krisztus feltámadásának evangéliuma és az erre felépülő üdvtan a fenti akadályok dacára is az egyház központi üzenetévé? Milyen apologetikai útvesztőkön keresztül maradhatott meg évezredeken keresztül a Krisztus követő gyülekezetek központi ismertető jegyeként? Milyen gyakorlati kihívások elé állítja a mai egyházat az, ha hűséges akar maradni ehhez az evangéliumhoz? A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által meghirdetett továbbképzés elsősorban ezt a tematikát járja körül a különböző teológiai diszciplínák szemszögéből.

A képzési hét második fele a teológia egyes szakterületeinek újabb kutatási eredményeiből merít. A cél az, hogy a hallgató egy keresztmetszet erejéig betekintést nyerjen a teológia mai vitatott kérdéseinek világába, a lelkipásztori gyakorlatra néző új módszertani felvetésekbe, illetve az egyház és közélet kapcsolatának határkérdéseibe.

A továbbképzőre jelentkezhetnek az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerületek lelkipásztorai.

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált képzés 30 kreditpontot ér.

A továbbképzőn való részvétel regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott (max. 40). Részvételi szándékát kérjük jelezze a mellékelt regisztrációs linken legkésőbb 2017. október 8-ig. Az online regisztráció a hivatalos szervezői visszajelzés és regisztrációs díj befizetése után válik véglegessé. A részvételi költségeket illetően ezen a képzésen is az OLT általános szabályai érvényesek.

A lelkésztovábbképzővel kapcsolatosan az alábbi címen lehet érdeklődni: Gáll Sándor -- gallsandor@gmail.com

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.

2017/11/06 hétfő

Időpont Előadó Előadás címe
16:00 Balogh Csaba Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben
18:00 Adorjáni Zoltán Feltámadáshit a Jób testamentumában

2017/11/07 kedd

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Visky Sándor Béla Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés
11:00 Kállay Dezső Krisztus feltámadásának üdvtani jelentősége Pál apostol leveleiben
15:00 Kovács Ábrahám Örök krisztológiai kérdések: Feltámadás, halhatatlanság és közbülső állapot
17:00 Kovács Ábrahám Eszkhatológia és világvége: Tévtanítások, populáris kultúra és hitünk

2017/11/08 szerda

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Benkő Timea Élet, halál, feltámadás az énekeinkben
11:00 Kállay Dezső Jézus feltámadása mint történelmi esemény N. T. Wright The Resurrection of the Son of Man c. könyve alapján
15:00 Kiss Jenő Egyén – gyülekezet – egyház. A személyesség, lokalitás és univerzalitás szerepe a megújulásban
17:00 Somfalvi Edit Hagyomány és újítás a katekhétikában – régi tartalom új formában

2017/11/09 csütörtök

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Balogh Csaba Szemelvények a kortárs próféta-kutatás eredményeiből
11:00 Adorjáni Zoltán Amíg nem jön egy próféta… (1Makk 4,48) „Vissza az Írásokhoz!” Írásmagyarázási módszer a Makkabeusok első könyvében
15:00 Kiss Jenő Milyen összefüggés áll(hat) fenn a bibliai irodalmi formák és a prédikáció formája között?
17:00 Somfalvi Edit Ágenda – 2017. A reformáció 500. évfordulójára elkészült közös ágendáskönyv ismertetése

2017/11/10 péntek

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Kolumbán Vilmos József Református iskoláztatás az Erdélyi Református Egyházkerületben
11:00 Kiss Jenő Az emberek közti kapcsolatokra néző lelkigondozás aktualitása