Mentori értekezlet és a 2019-2020-as gyakornoki év kiértékelése

2020. szeptember 15-én került sor az éves mentori értekezletre. A találkozó lehetőséget adott magiszteri másodéves hallgatók gyakornoki évének kiértékelésére és az új tanév gyülekezeti gyakorlatának előkészítésére.


2020. szeptember 15-én került sor az éves mentori értekezletre. A találkozó lehetőséget adott magiszteri másodéves hallgatók gyakornoki évének kiértékelésére és az új tanév gyülekezeti gyakorlatának előkészítésére.

A 2020-as járványügyi helyzet miatt a 2019-2020-as gyakornoki év sok tekintetben rendhagyóan alakult. A második féléves gyakorlatok egy részét a hallgatók nem tudták a tervezett módon gyülekezetben tölteni. A hirtelen megváltozott tanulmányi helyzet a program átrendezésére is kényszerítette a képzés résztvevőit. Az időközben folyamatosan érzékelhető bizonytalansági tényezők ellenére a szokásos év végi kiértékelések pozitívak voltak. A hallgatói visszajelzés szerint ez a program egy „intenzív tanulási folyamat, amely teljes odaadást igényel” és „jó bevezetés a lelkészi szolgálatba”. A szokatlan helyzetnek a gyakorlatra nézve volt egy pozitív hatása is: a gyülekezetei munka átrendezése olyan területek felé is irányította a figyelmet, amely korábban ismeretlen volt.

Amellett, hogy a gyakornokok konkrét és sokrétű gyülekezeti tevékenységekben szakszerű eligazítást kapnak szakmai gyakorlattal és ugyanakkor pedagógiai érzékkel rendelkező mentoroktól, azt is megtanulják, hogy hogyan kell reflektálni a saját feladatvégzésükre, a tanulási folyamatokra.

A gyakornoki értékelésekben többen külön is kiemelték azt, hogy a mentor részt vett a felkészülés folyamatában, jelen volt a feladat elvégzésénél és észrevételeivel, pozitív kritikájával és nyitottságával segítette a lelkipásztori szolgálatra készülő teológiai hallgatót.

Néhány számadat a 2019-2020-as évről:

Aktív Passzív Összesen
Feladatok 887 674 1561
Tevékenységek 3660 928 4588
Előkészületek 2654 111 2765
Reflexiók 624 238 862
Értékelések 815
Az értekezlet arra is lehetőséget adott, hogy az új tanévben módosult leírásokat, feladatokat, minimális követelményeket tisztázzák a jelenlevők. A folyamatos visszajelzések az Intézetnek is segítenek abban, hogy a gyakornoki év az új tanévben is tovább fejlődjön. Ezeknek a visszajelzéseknek a függvényében kerülnek átdolgozása a program egyes elemei. A korábbi tapasztalatok, a gyülekezeti helyzet adta lehetőségek és korlátok miatt a 2020-2021. évtől bekerül a programba egy újabb gyakorlati hét, amely az el nem végzett feladatok pótlását teszi majd lehetővé. Emellett a gyakorlat elkezdése előtt bekerült egy olyan első találkozás is, ahol a gyakornok megismerkedhet a mentorával, gyülekezetével, illetve megbeszélik a következő félév gyakorlatának felépítését, rögzítik a fontosabb időpontokat.

A találkozó közös ebéddel zárult, amelyre az érvényben levő szabályok betartásával az Intézet konviktusán került sor.