Întâlnire cu mentorii studenților stagiari și evaluarea anului de stagiu 2019-2020

Ședința anuală cu mentorii anilor terminali a avut loc pe 15 septembrie 2020. Întâlnirea ne-a oferit ocazia de a evalua stagiul de practică al studenților și de a pregăti practica profesională pentru noul an universitar.


Ședința anuală cu mentorii anilor terminali a avut loc pe 15 septembrie 2020. Întâlnirea ne-a oferit ocazia de a evalua stagiul de practică al studenților și de a pregăti practica profesională pentru noul an universitar.

Datorită situației epidemiologice din 2020, anul de stagiu 2019-2020 a fost neobișnuit din multe puncte de vedere. Unele dintre stagiile din semestrul al doilea nu au putut fi finalizate de către studenți conform planificării. Schimbarea bruscă a situației de studiu i-a forțat pe participanți să rearanjeze programul. În ciuda incertitudinilor pe parcursul programului, evaluările la sfârșitul anului au fost pozitive. Conform feedback-ului elevilor, acest program este un „proces de învățare intensiv care necesită dedicare deplină” și o „bună introducere în slujirea pastorală”. Situația neobișnuită a avut, de asemenea, un efect pozitiv asupra practicii: necesitatea reorganizării activităților ne-a atras atenția și asupra unor zone mai puțin obișnuite atât din punct de vedere metodologic, cât și cel al conținutului practicii.

Pe lângă faptul că studenții stagiari primesc îndrumări profesionale privind activitatea bisericească diversă și specifică slujbei lor din viitor de la mentori cu experiență profesională și, în același timp, cu sens pedagogic, cursanții învață și cum să reflecteze asupra propriilor sarcini și procesele de învățare.

În evaluările de stagiu, mai multe persoane au subliniat faptul că mentorul a fost implicat în procesul de pregătire, a fost prezent în timpul sarcinii și l-a ajutat pe practicantul să se pregătească pentru serviciul pastoral cu remarcile sale, criticile pozitive și deschiderea sa față de tânărul stagiar.

Câteva cifre pentru anii 2019-2020 privind sarcinile efectuate de către studenții și evaluările celor responsabili din cadrul programului:

Tipul sarcinii Activ Pasiv Total
Sarcini 887 674 1561
Activități 3660 928 4588
Pregătiri 2654 111 2765
Reflecții 624 238 862
Evaluări 815
Întâlnirea a oferit, de asemenea, o ocazie celor prezenți de a clarifica descrierile disciplinelor, sarcinile, cerințele minime modificate pentru noul an universitar. Acest feedback ajută Institutul să dezvolte în mod constant anul de stagiu destinat studenților anilor terminali. În funcție de aceste feedback-uri, unele elemente ale programului vor fi reproiectate pentru anul viitor. Pe baza experienței anterioare, a situației bisericești cu oportunitățile și constrângerile sale, se modifică câteva amănunte din program începând cu perioada 2020-2021. Astfel va fi implementată o altă săptămână de practică destinată compensării sarcinilor restante, care din motive obiective nu s-au realizat în cadrul săptămânilor dedicate practicii. În plus, înainte de începerea stagiului, a fost inclusă o primă întâlnire, în care stagiarul poate să-și cunoască mentorul, congregația și să discute despre structura stagiului pentru semestrul următor.

Întâlnirea s-a încheiat cu un prânz comun, care a avut loc la cantina Institutului în conformitate cu regulile în vigoare.