Întâlnire cu mentorii practicii profesionale în vederea pregătirii stagiilor din 2021-2022

În data de 21 septembrie a avut loc prima întâlnire din noul an academic cu mentorii din cadrul programului de practică profesională pentru lansarea programului de stagiu de practică. Spre deosebire de anii precedenți, acest eveniment s-a desfășurat on-line, cu prezența mentorilor și a cadrelor didactice implicați în program.


În data de 21 septembrie a avut loc prima întâlnire din noul an academic cu mentorii din cadrul programului de practică profesională pentru lansarea programului de stagiu de practică. Spre deosebire de anii precedenți, acest eveniment s-a desfășurat on-line, cu prezența mentorilor și a cadrelor didactice implicați în program.

Scopul întâlnirilor organizate la începutul fiecărui an universitar este de a oferi un forum comun pentru ca participanții în program să evalueze rezultatele anului trecut de stagiu, să-și împărtășească experiențele și să pregătească programul pentru noul an universitar.

În acest scop, decanul ITP a prezentat o analiză detaliată a stagiilor de practică ale studenților, bazat pe datele din registrul electronic al practicii profesionale, precum și pe feedback-urile stagiarilor și mentorilor.

În comparație cu anii precedenți, numărul de studenți stagiari în 2020-2021 a avut un grup mai mic, șaisprezece în total. În contextul evaluării anuale, o atenție deosebită a fost acordată feedback-urilor primite de la stagiari și mentori. Aceste feedback-uri conțin nenumărate aprecieri încurajatoare și pozitive, care vor servi drept sursă de inspirație pentru toți participanții pentru anul viitor. Au fost prezentate de asemenea observațiile și criticile constructive. În limitele resurselor disponibile, aceste observații vor fi luate în considerare una câte una în anul următor. Feedback-urile au avut o contribuție majoră la îmbunătățirea și eficientizarea programului de stagii, lansat în toamna anului 2017.

Feedback-urile formulează așteptarea participanților privind reducerea numărului de sarcini obligatorii pentru stagiari (cele prescrise de către cadrele didactice coordonatoare din ITP), solicitând în același timp ca stagiile din bisericile locale, desemnate direct de către mentori să aibă un rol mai pregnant în program. Ca și în anii precedenți, s-a sugerat că intervalul petrecut în bisericile locale ar trebui să fie mai semnificativă pentru a permite mai multe activități practice care nu au putut fi realizate în timpul desemnat din programul de stagiu. În cadrul reuniunii s-a menționat că se conturează deja un nou plan de stagiu, care va integra perioada de vară dinaintea celui de-al doilea an de masterat în programul de practică, care va începe în vara anului 2022. Acest lucru va permite mai multă flexibilitate și o diversificare a activităților desfășurate în cadrul stagiilor.

Din septembrie 2021, opt noi mentori se vor alătura programului, care, împreună cu personalul anterior, vor sprijini cei 25 de stagiari care vor activa în acest an. În parte datorită alăturării unui număr semnificativ de noi mentori și în parte din cauza unei cooperări cât mai restrânse între ITP și mentorii săi, consiliul a decis să se reunească din nou la jumătatea programului de stagiu, în ianuarie 2022, în cadrul unei ședințe on-line. De asemenea, a fost prezentată o propunere conform căreia platforma on-line ar putea fi utilizată în acest an de către cadrele didactice coordonatoare pentru a acorda mentorilor suport profesional și metodologic, respectiv oportunități de a-și adânci cunoștințele în baza teoretică potrivit căreia studenții practicanzi sunt așteptați să-și desfășoare stagiile de practică sub coordonarea lor.