Mentori értekezlet és a 2021-2022. gyakornoki év előkészítése

Szeptember 21-én került sor az új tanév gyakornoki programját indító első mentori értekezletre. A korábbi évektől eltérően az esemény on-line került megrendezésre, a mentorok és a programban részt vevő tanárok jelenlétében.


Szeptember 21-én került sor az új tanév gyakornoki programját indító első mentori értekezletre. A korábbi évektől eltérően az esemény on-line került megrendezésre, a mentorok és a programban részt vevő tanárok jelenlétében.

A tanévkezdéskor szervezett mentori találkozó célja, hogy a közös fórum résztvevői kiértékeljék az elmúlt gyakorlati év eredményeit, megosszák tapasztalataikat és előkészítsék az új tanév programját.

Ennek értelmében a KPTI dékánja elkészítette a hallgatók által végzett szakmai gyakorlatok összesített elemzését, amelyben reflektált az elektronikusan vezetett nyilvántartás legfontosabb adataira, illetve a program értékelése kapcsán leadott gyakornoki és mentori visszajelzésekre.

A korábbi évekhez képest 2020-2021. gyakornoki év során egy kisebb teológus csoport vett részt a programban, összesen tizenhatan. Az évértékelő kapcsán kiemelt figyelem övezte a gyakornokok és mentorok részéről beérkező konkrét, szöveges visszajelzéseket. Ezekben a visszajelzésekben sok a bátorító pozitív megjegyzés, amely minden résztvevő számára ösztönzésként hat a következő évre nézve. De ugyanúgy szóba került az építő jellegű kritika is. A rendelkezésre álló keretek között a következő tanévben ezekre a jelzésekre egyenként figyelni fogunk. Ezek a jelzések nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a 2017 őszén induló gyakornoki program egyre jobbá és eredményesebbé váljon.

A visszajelzések értelmében a gyakornokok kötelező feladatainak számaránya csökken, és a korábbiakhoz képest nagyobb szerepet kap a mentor koordinálásával végzett helyi gyülekezeti gyakorlat. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megfogalmazódott, hogy a gyakornoki időszak gyülekezetben eltöltött idői kereteit növelni kellene, hogy még több, s a gyakornoki program kijelölt ideje alatt nem megvalósítható tevékenység is sorra kerülhessen. A gyűlésen elhangzott, hogy már körvonalazódik az új programterv, amely 2022-től kezdődően a magiszteri másodévet megelőző nyári időszakot is integrálni fogja a gyakornoki programba. Ennek értelmében nagyobb keret jut majd különböző táborok, ifjúsági munka végzésére, és vélhetően több lehetőség lesz olyan alkalmi szolgálatok integrálására is, amelyre a jelenlegi keretek között kevésbé adódott lehetőség.

A 2021. szeptemberétől nyolc új mentor is bekapcsolódik a programba, akik a korábbi munkatársakkal együtt 25 gyakornok munkáját fogják segíteni. Részben erre való tekintettel, másrészt pedig az időközben felmerülő kérdések okán a testület úgy határozott, hogy a gyakornoki program félidejében, 2022. januárja folyamán egy újabb on-line mentori találkozó keretében találkozni fog. Körvonalazódott továbbá az a javaslat is, hogy az on-line felület arra is használható lesz, hogy a szaktanárok a mentorok számára módszertani és szakmai megbeszélést szervezzenek a gyakornoki munka minél hatékonyabb kisérésétől.