Adorjáni Zoltán Károli Gáspár-díjban részesült

2022. november 10.-én Budapesten, az Ybl-villában került sor arra a rendezvényre, amelynek keretében intézetünk professzorának egyházi szolgálatát, a hittudományok terén kifejtett munkásságát méltatták.


Az évenként sorra kerülő díjkiosztó rendezvényen egyszerre tüntették ki Adorjáni Zoltánt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet oktatóját és Bogárdi Szabó Istvánt, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspökét, a Károli Gáspár Hittudományi Egyetem oktatóját. A magyar állam rangos kitüntetését Soltész Miklós egyházi kapcsolatokért felelős államtitkár adta át. A Károli-díj elsősorban az egyházi teológiai tudományok művelése terén nyújtott eredményeket ismeri el.

Adorjáni Zoltán egyházi szolgálatáról és tudományos tevékenységéről Ősz Sándor Előd mondott laudációt. A későbbi tanítvány köszöntő beszédében Adorjáni Zoltán lelkész-családi örökségéről, lelkipásztori szolgálatáról szólt és méltatta a tanárt, a teológust, illetve az erdélyi egyházi irodalom szerkesztőjének munkásságát. (A laudáció szövege letölhető a mellékelt csatolmányból.)

A kitüntetés átvételekor Adorjáni Zoltán kiemelte, hogy a díj nemcsak megtiszteltetés, hanem meglepetés is. Főként azért, mert az egyházi szolgálat mögött nem személyes ambíciók állnak, hanem a személyre szabott feladatok és kötelességek felismerése. Ugyanakkor háláját fejezte ki lelkipásztor szülei iránt, tanárai iránt, akik ezen az úton előtte jártak, illetve családja iránt, akik a magunk rendjén mind hozzájárultak ahhoz, hogy megbízását teljesíthesse. (Adorjáni Zoltán köszönő beszéde elérhető a mellékletből.)

Intézetünk tanárának gratulálunk a jeles kitüntetésért! Isten áldását kérjük, hogy lelkiismeretes munkájával jó egészségben és örömmel szolgálhassa közöttünk Krisztus egyházának ügyét.

(A fényképet Molnár Zoltán készítette.)