20 református hallgató zárta le teológiai tanulmányait a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben

Július 1-én ünnepélyes istentiszteleti keretek között bocsátotta ki a Teológiai Intézet azt a 20 hallgatót, akik szeptembertől segédlelkipásztorként kezdik el szolgálataikat Erdély és Királyhágómellék református gyülekezeteiben.


Az ünnepi istentiszteleten Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét Zsoltárok 48:13-15 alapján. Az ige nyomán a lelkészi szolgálat hangsúlypontjaira hívta fel a fiatal lelkészjelöltek figyelmét: járjatok, figyeljetek, beszéljétek el! Ez a szolgálat a Zsoltár által hirdetett isteni jelenlét miatt lesz ígéretessé.

Az igehirdetést a magiszteri tanulmányaikat lezárt hallgatók fogadalomtétele követte. Gyenge János, az Erdélyi Református Egyházkerület előadótanácsosa a Heidelbergi Káté és a Második Helvét Hitvallás alapján ismertette a református lelkipásztor kötelezettségeit. A magiszteri képzésük alatt gyakornoki szolgálatot teljesítő fogadalmat tevő teológus hallgatók szeptembertől segédlelkészi minőségben kezdik el egyházi szolgálataikat.

Az Erdélyi Református Egyházkerület végzős hallgatói:

1. Adorján Dénes
2. Bárócz Huba
3. Csinta Lajos-László
4. Domokos Norbert-István
5. Ferenczi Zoltán
6. Gál Adél
7. Lőrincz Ágoston
8. Moisza Arnold
9. Pál Árpád Csaba
10. Szabó-Elek Zsolt
11. Tordai István Levente
12. Tordai Veress Emőke

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület végzős hallgatói:

1. Bíró Botond
2. Csűrös Róbert Gyula
3. Demeter Szabolcs István
4. Dohi Vilhelm-Arnold
5. Kállai Benedek
6. Karikás Orsolya
7. Szász Zoltán
8. Tarr Csaba

A végzős hallgatók nevében Kállai Benedek mondott köszöntő beszédet (a teljes szöveg elolvasható a csatolmányban).