Tizenhárom református hallgató tett ünnepélyes fogadalmat az akadémiai évzáró istentiszteleten

A 2016-2017-es évet záró akadémiai istentisztelet keretében kibocsátották azt a tíz erdélyi és három királyhágómelléki református hallgatót, akik ősztől kezdik el gyakornoki szolgálatukat a két egyházkerületben.


A 2016-2017-es tanév júniusi vizsgaidőszakában 11 Erdélyi Református Egyházkerülethez és három Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tartozó hallgató zárta le teológiai tanulmányait és tett magiszteri záróvizsgát. A 2017. június 25-én tartott ünnepi istentisztelet keretében, amelyre a felújított Díszteremben került sor, 13 hallgató tett fogadalmat és nyert kibocsátást az egyéves gyakornoki szolgálatra.

Az Erdélyi Református Egyházkerületből: Antal Enikő, Bacsó István, Barti Ferencz Róbert, Bíró Alpár, Csalóka Ernő, Dániel Tamás, Kovács Zoltán, Nagy Hunor Ferenc, Nagy Norbert Levente, Rád András László.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerületből: Ádám Zsolt, Józsa Bertalan, Molnár Viktor Lajos.

Az ünnepi istentiszteleten Kató Béla püspök hirdetett igét Lukács 13,31-35 alapján, és Gyenge János előadótanácsos vezette le a fogadalomtétel szertartását. A végzős hallgatók részéről Csalóka Ernő mondott búcsúbeszédet.