Lelkipásztorokká szentelték a KPTI tavaly végzett királyhágómelléki teológus hallgatóit

Lelkészszentelő közgyűlésre került sor a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben, Hegyközszentmiklóson. 2022 június 10-én kilenc segédlelkész tette le a lelkipásztori esküt, köztük nyolc a KPTI 2021-ben végzett hallgatója.


Lelkészszentelő közgyűlésre került sor a Királyhágómelléki Egyházkerületben, Hegyközszentmiklóson. 2022 június 10-én kilenc segédlelkész tette le a lelkipásztori esküt: Gál Lídia Hajnal, Gál Krisztián Rudolf, Gombos Brigitta, Gombos Gábor, Magyar Boglárka, Magyar Norbert, Mátyási Gerda Georgina, Szegi Máté és dr. Fazekas István.

Az újonnan szolgálatba lépők közül nyolc Intézetünk végzettje, míg dr. Fazekas István a budapesti Erdélyi Gyülekezetben fog szolgálatot végezni. Az ifjú lelkipásztorok sorában három házaspár is van, akik Szilágyságtól, Aradon át egészen Temesvárig végzik az egyház által rájuk bízott szolgálatot.

Rákosi Jenő, érmelléki esperes, igehirdetésében a lejáró szolgálati ciklusokra utalva Józsué honfoglalásához hasonlította az ünnepi alkalmat: bár Józsué megöregedett, sok még az elfoglalni való (Józs 13,1.7.14). Hálásak lehetünk az előttünk járóknak, most kimondottan a leköszönő Ft. Csűry Istvánnak, hogy vezette az egyházkerületünket. Most Isten új munkások állít az elvégzendő feladatok mellé.

Ft. Csűry István kibocsájtó beszédében az Ef 6,6 alapján arra bíztatta az Egyház kötelékébe lépőket, hogy ne a világnak, és az embereknek, hanem az isteni törvénynek és a lelkiismeretnek próbáljanak megfelelni.

Szegi Máté, aki a felszenteltek nevében mondott beszédet pedig arra kérte a lelkipásztori közösséget, hogy az szolgatársként tekintsen rájuk. Az ünnepi istentisztelet közös fényképezkedéssel zárult, majd a Közgyűlés folytatta hivatali ülését. (Fotók: Rácz Ervin / refszatmar.eu)