Második lelkészképesítő vizsgát tartottak Királyhágómelléken

Június 8-án második lelkészképesítő vizsgát tartottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Az önálló lelkésszé válás utolsó lépcsőfokaként a KPTI hét egykori hallgatója állt „nagypapi” vizsgára.


Június 8-án második lelkészképesítő vizsgát tartottak a Királyhágómelléki Református Egyházkerületben. Az önálló lelkésszé válás utolsó lépcsőfokaként a KPTI hét egykori hallgatója, jelenleg segédlelkész állt „nagypapi” vizsgára: Alföldi Lakatos György (Nagybánya Óváros), Gecse Szidónia (Székelyhíd), Juhos Barnabás Attila (Lecsmér), Lacatos Nándor (Magyarberkesz-Nagysomkút), Szabó Gabriella (Temesvár Belváros), Vajda Szabolcs (Szatmárnémeti-Németi), Varga Tamás (Szatmárnémeti-Szamosnegyedi).

A vizsga feltétele egy 20–25 oldalas dolgozat megírása volt, amelyben az ifjú lelkészek a szolgálati helyük gyülekezetére nézve dolgoztak ki gyülekezetépítési tervet. A dolgozatok mindegyike rövid gyülekezettörténettel kezdődik, amelyet a gyülekezet jelenlegi lelki-szellemi helyzetének bemutatása követ.

Aggasztó felismerés, hogy helytől függetlenül a fiatalok megszólítása komoly gondot okoz, és sok helyen akadozik vagy nincs ifjúsági munka. Annál örvendetesebb, hogy a segédlelkészek energikus, kezdeményező hozzáállással vázoltak fel különféle stratégiákat a helyzet enyhítésére.

Az írott dolgozatokat, ft. Bogdán Szabolcs áhítata után, szóban mutatták be a vizsgabizottság előtt a segédlelkészek.

Ezek után pedig négy nagy témakörben, előre ismertetett tételek alapján bizonyították felkészültségüket az önálló szolgálatra készülők: bioetikai kérdések, református identitás, kánonjog és a kerület története.

A bizottság törekedett, hogy feltett kérdéseivel olyan konkrét, életszerű helyzetekkel szembesítse a fiatal szolgatársakat, ahol gyakorlatba kell átültetni az egyház elvi tanítását. Jó volt hallani, hogy a vizsgadrukk ellenére a hét fiatal lelkész megfontoltan, a bibliai-egyházi tanítással összhangban tud megfogalmazni tanítói véleményt olyan helyzetekre nézve is, amelyekről az egyházi iratok konkrétan nem rendelkeznek. Ezenkívül mind az egyház történetét, mind működési törvényeit kellőképpen ismerik ahhoz, hogy alkalmasak legyenek az önálló gyülekezeti szolgálatra.

Gratulálunk mindenkinek a sikeres vizsgához, és Isten áldását kérjük egyházi szolgálatukra. A segédlelkészek Deo volente jún.16-án fogják letenni a lelkészi esküt a Nagyvárad-Újvárosi Egyházközség templomában, az egyházkerületi közgyűlés keretében.