Lezárult a 2014-2015-ös akadémiai év

A vasárnap délutáni tanévzáró ünnepélyen elhangzott a rektori évértékelő beszéd, sor került a jutalomdíjak kiosztására és az ötven éve végzett lelkipásztorok emlékokleveleinek átadására.


A tanévzáró ünnepély keretében Dr. Rezi Elek rektor mondott beszédet. Beszédében nem csupán az elmúlt tanévre reflektált, hanem a 2016. márciusában esedékes rektorválasztásra való tekintettel rektori munkásságának elmúlt tíz évét is értékelte. Elmondta, hogy rektori tevékenységének ideje alatt történt legfontosabb megvalósításnak tekinti az Intézet, illetve az alapképzés és a magiszteri programok akkreditációját, amely által a KPTI bekerült a törvényesen elismert egyetemek sorába. Ezt az eredmény személyes elkötelezettsége mellett közösségi eredménynek is tekinti, ezért ismételten köszönetét fejezte ki az intézeti alkalmazottak, egyházi képviselők és más támogatók irányába. A közelmúlt fontos eseményei közül kiemelte továbbá az Európai Minőségellenőrző Bizottság (EUA) pozitív intézmény-értékelését és az Erasmus mobilitási program elindítását. Az Intézmény tekintélyét illetően különös jelentőségű mozzanatkénz említette, hogy Magyarország Kormánya a Teológiai Intézetet 2012-ben Nemzeti Jelentőségű Intézménnyé nyilvánította. Az évzáró beszéd kitért az oktatói illetve adminisztratív személyzetben végbement változásokra, kiemelte a hallgatók sokrétű szociális tevékenységét, és vázolta az Intézet gazdasági helyzetét.

Az évzáró beszédet követően sor került a legjobb tanulmányi eredményeket elért, illetve a különböző téren kiemelkedő tevékenységeket végző hallgatók jutalmazására. A jutalmazott hallgatók egy-egy könyvcsomagot vehettek át.

A kibúcsuzó magiszteri évfolyam hallgatói nevében Kis Bálint mondott beszédet.

Az ünnepség immár hagyományossá vált mozzanata az 50 évvel ezelőtt végzett lelkipásztorok aranydiplomáinak átadása. Az eseményen öt lelkipásztor volt jelen. Azoknak, akik személyesen nem vehettek részt az ünnepélyen az Intézet postai úton juttaja el az aranyoklevelet.

Az ünnepi eseményt az Intézet vegyeskórusa tette színesebbé.