Akadémiai évzáró ünnepély (2012-2013)

Az évzárón Adorjáni Zoltán dékán mondott tanévértékelő beszédet. Az ünnepély keretében díjazták az eminens hallgatókat és emlék-okleveleket adtak át az 50, 60 és 70 éve végzett lelkipásztoroknak.


Évzáró beszédében Adorjáni Zoltán dékán összegezte az elmúlt év intézeti szempontból jelentősebb fejleményeit. Beszámolt az oktatók oktatói, tudományos és adminisztratív tevékenységéről. Átadta a kiemelkedő tanulmányi eredménnyel végzett hallgatók, illetve a különböző intézeti tevékenységekben jeleskedő hallgatók könyvjutalmait.

Az ünnepélyen Szabó Attila V. éves (magiszteri I. év) teológiai hallgató adta elő Johann Sebastian Bach d moll tocattaját. Béres Levente I. éves hallgató, az év végén megrendezésre kerülő orgonaverseny nyertese J. Ch. Pachelbel e moll tocattaját mutatta be. A végzős évfolyam részéről búcsúbeszédet mondott Kató Szabolcs VI. éves teológiai hallgató.

A kórus által előadott Gaudeamus után került sor az arany-, gyémánt- és vas-oklevelek kiosztására azon lelkipásztorok számára, akik 50, 60 vagy 70 évvel ezelőtt fejezték be teológiai tanulmányaikat.