Kik olvasták a kora újkori Erdélyben Kálvin János főművét?

Ősz Sándor Előd: Kik olvasták a kora újkori Erdélyben Kálvin János főművét?. In: Dáné Veronka (szerk.): ...éltünk mi sokáig 'két hazában'.... Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2012. 275-300