Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág

Kovács Sándor: Az erdélyi unitáriusok és az Újvilág. In: Keresztény Magvető 108 (2002), 365-374. pp.