Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben

Kovács Sándor: Unitárius nagyjaink sírkövei a házsongárdi temetőben. In: Keresztény Magvető 100 (1994), 97-105. pp.