Kapcsolódó tanulmányok

Kató Szabolcs Ferencz

 1. Kató Szabolcs Ferencz: Isten iskolapadjában (Jón 1,1-2,11). In: Igazság és élet 2021 (2021), 355-369
 2. Kató Szabolcs Ferencz: „Amikor történelmet írnak…” A Dávid és Góliát-elbeszélés redakciótörténete (1 Sám17). In: Vallástudományi Szemle 7 (2011), 38-53

Balogh Csaba

 1. Balogh Csaba: "Tisztátalan ajkú nép között lakom." (Ézs 6,5) Ézsaiás teológiájának kevésbé ismert vonatkozásai. In: Kolumbán Vilmos József (szerk.) Praeceptor historiae ecclesiasticae. Tanulmányok Buzogány Dezső 65. születésnapjára (Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó 2022), 50-76
 2. Balogh Csaba: Miért akarta megölni Isten Mózest? A veszélyes Isten képzete az Exodus 4,24–26-ban. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 11 (2020), 7-37
 3. Balogh Csaba: The Problem with Isaiah's So-Called ‘Refrain Poem’: A New Look at the Compositional History of Isaiah 9.7–20. In: Journal for the Study of the Old Testament 42 (2018), 363-390
 4. Balogh Csaba: Historicising Interpolations in the Isaiah-Memoir. In: Vetus Testamentum 64 (2014), 519-538
 5. Balogh Csaba: Survival of the Fittest: Habakkuk and the Changing Trail of the Prophetic Tradition. In: Hodossy-Takács Előd (szerk.), Koffeman, Leo (szerk.) Wichtige Wendepunkte. Verändernde und sich ändernde Traditionen in Zeiten des Umbruchs // Pivotal Turns. Transforming Traditions in Times of Transition (Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt 2014), 27-44
 6. Balogh Csaba: Ézsaiás 43,1-7(8) – Mennyit érek?. In: Igazság és élet 7 (2013), 357-369
 7. Balogh Csaba: Isaiah’s Prophetic Instruction and the Disciples in Isaiah 8:16. In: Vetus Testamentum 63 (2013), 1-18
 8. Balogh Csaba: Tanítványság az Ószövetségben, különös tekintettel Ézsaiás 8,16-ra. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 11-36
 9. Balogh Csaba: Ézsaiás 8,23−9,6 – Az alagút vége. In: Igazság és élet 4 (2011), 645-656
 10. Balogh Csaba: שׂיד or שׂדי? A Note on Isaiah 33,12. In: Biblische Notizen 142 (2009), 47-52
 11. Balogh Csaba: Blind People, Blind God: The Composition of Isaiah 29,15–24. In: Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 121 (2009), 48-69

Vass Lehel

 1. Vass Lehel: A Genezis 46,8–27 szöveg- és redakciótörténete. In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 12 (2021), 7-57

Reinoud Oosting

Kiss Jenő