Czire Szabolcs által oktatott tárgyak

Cred 5 · Sem 1, 3 · Őszi

A tárgy irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetést kínál az Ószövetség könyveihez. Az előadások és tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Cred 5 · Sem 5, 7 · Őszi

A kurzus betekintést kíván nyújtani az Ószövetségi teológia témaköreibe, szakirodalmába.

Cred 6 · Sem 1, 3 · Őszi

Irodalomtörténeti, szövegtörténeti, kánontörténeti és teológiai bevezetés az Újszövetség könyveihez. Az előadások és tesztek a tárgyalt könyvek részletes tartalmi feldolgozását és a Bibliában való jártasság elsajátítását célozzák.

Cred 2 · Sem 1 · Őszi

A viselkedéskultúra a „szépen élés” művészetét jelenti minden körülmények között. A tantárgy célja, hogy bevezesse a hallgatót az etikus és civilizált viselkedéskultúra ismeretébe, egyszerre szem előtt tartva a szélesebb társadalmi környezet etikettjét, és a sajátos egyházi környezetet „becsületkódját”.

Cred 2 · Sem 1, 3, 5 · Őszi

A tantárgy során a hallgatók számos imádkozási és relaxációs módszerrel ismerkedhetnek meg, és azok gyakorlásához kapnak segítséget annak érdekében, hogy egy minél mélyebb és rendszeresített spirituális életmód kialakítását érhessék el. Ezzel együtt javuljon a koncentrációs képességük és munkavégzési hatékonyságuk.

Cred 4 · Sem 1 · Őszi

A szakszemináriumi jellegű tárgy exegetikai és valláspszichológiai nézőpontból vizsgálja az őskereszténység alapösztönök transzformációjára néző válogatott szövegeit, illetve az ősegyház vallási dinamikáját meghatározó nagyobb témákat.