1. csoport (Újkor)

A szilágybagosi egyházközség levéltárában fennmaradt egy 18. századi vegyes jegyzőkönyv, melybe Bagosi Kovács János világi literátus jegyezte fel visszamenőlegesen is a gyülekezetre vonatkozó fontos információkat. Alapossága okán kiemelkedik a korszak fennmaradt egyházi iratanyagából, feltétlenül rászolgál a részletesebb vizsgálatra, a benne foglalt információk feldolgozására.

Az előadás a háromszéki egyházközségek 18. századi számadásaiban azonosított peregrinációra készülő diákok adataiból készült adattár alapján ismerteti a mára már ismeretlen fogalom részleteit, a külföldi tanulás költségei előteremtésének egykor divatos módozatát.

A vallási ellentétek nagy hatással voltak a 18-ik századi erdélyi társadalomra. Ezek az ellentétek a mindennapi élet összes aspektusát átszőtték, beleértve a házassági kapcsolatokat is. Tanulmányomban az erdélyi nemesség körében létrejött vegyes házasságokat igyekszem bemutatni néhány kirívóbb eset által.

Vargyasi Daniel István házasáágkötése után elhagyta unitárius vallását és nyomtatásban megjelenő műveiben korábbi felekezetét támadta. Az unitáriusok részéről Kozma Mihály szállt sorompóba, kettőjük polémiájáról szól az előadás.

Oldalak

Subscribe to 1. csoport (Újkor)