Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13

A KPTI tanárai: Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13. Kolozsvár: Bethlen Kata Diakóniai Központ
hétfő, 2018, Április 9 - 14:00 - péntek, 2018, Április 13 - 13:00

A feltámadásról szóló evangélium Krisztus egyházának központi üzenete, legfőbb ismertető jegye, ugyanakkor azonban a Biblia legvitatottabb kérdése is az ókortól napjainkig. Már az újszövetségi iratok is jelzik, hogy Krisztus feltámadásának eseménye nemcsak a nagyvilágot, hanem a szűkebb tanítványi közösséget is komoly kihívások elé állította (1 Kor 15). Hogyan és miért vált Krisztus feltámadásának evangéliuma és az erre felépülő üdvtan a fenti akadályok dacára is az egyház központi üzenetévé? Milyen apologetikai útvesztőkön keresztül maradhatott meg évezredeken keresztül a Krisztus követő gyülekezetek központi ismertető jegyeként? Milyen gyakorlati kihívások elé állítja a mai egyházat az, ha hűséges akar maradni ehhez az evangéliumhoz? A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által meghirdetett továbbképzés elsősorban ezt a tematikát járja körül a különböző teológiai diszciplínák szemszögéből.

A képzési hét második fele a teológia egyes szakterületeinek újabb kutatási eredményeiből merít. A cél az, hogy a hallgató egy keresztmetszet erejéig betekintést nyerjen a teológia mai vitatott kérdéseinek világába, a lelkipásztori gyakorlatra néző új módszertani felvetésekbe, illetve az egyház és közélet kapcsolatának határkérdéseibe.

A továbbképzőre jelentkezhetnek az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerületek lelkipásztorai.

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált képzés 24 kreditpontot ér.

A továbbképzőn való részvétel regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott (max. 40). Részvételi szándékát kérjük jelezze a mellékelt regisztrációs linken legkésőbb 2018. március 20-ig. Az online regisztráció a hivatalos szervezői visszajelzés és regisztrációs díj befizetése után válik véglegessé. A részvételi költségeket illetően ezen a képzésen is az OLT általános szabályai érvényesek.

A lelkésztovábbképzővel kapcsolatosan az alábbi címen lehet érdeklődni: Gáll Sándor -- gallsandor@gmail.com

Esemény előadásai

Az előadások címeire kattintva további összefoglalót is találhat azok tartalmáról.

2018/04/09 hétfő

Időpont Előadó Előadás címe
16:00 Balogh Csaba Halál utáni élet és feltámadás az Ószövetségben
18:00 Pásztori-Kupán István A test feltámadása és az önazonosság

2018/04/10 kedd

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Kállay Dezső Krisztus feltámadásának üdvtani jelentősége Pál apostol leveleiben
11:00 Adorjáni Zoltán Feltámadáshit a Jób testamentumában
15:00 Pásztori-Kupán István A paradicsombéli lelkek állapota, az idők vége és az örökkévalóság
17:00 Visky Sándor Béla Krisztus feltámadása mint apologetikai kérdés

2018/04/11 szerda

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Kállay Dezső Jézus feltámadása mint történelmi esemény N. T. Wright The Resurrection of the Son of Man c. könyve alapján
11:00 Benkő Timea Élet, halál, feltámadás az énekeinkben

2018/04/12 csütörtök

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Balogh Csaba Szemelvények a kortárs próféta-kutatás eredményeiből
11:00 Adorjáni Zoltán Amíg nem jön egy próféta… (1Makk 4,48) „Vissza az Írásokhoz!” Írásmagyarázási módszer a Makkabeusok első könyvében
15:00 Kiss Jenő Egyén – gyülekezet – egyház. A személyesség, lokalitás és univerzalitás szerepe a megújulásban
17:00 Somfalvi Edit Hagyomány és újítás a katekhétikában – régi tartalom új formában

2018/04/13 péntek

Időpont Előadó Előadás címe
09:00 Kolumbán Vilmos József Református iskoláztatás az Erdélyi Református Egyházkerületben
11:00 Kiss Jenő Milyen összefüggés áll(hat) fenn a bibliai irodalmi formák és a prédikáció formája között?