A homiletika mint teológiai diszciplína

A teológiai hallgatók megismerkednek a homiletikával mint a teológia tudomány egyik ágával: a homiletika nevével, feladatával és a gyakorlati teológiában elfoglalt helyével. Betekintést nyernek e tudományág sajátosságaiba és módszertanába, valamint a homiletikai kutatás aktuális helyzetébe.

Olvasmány: