Az igehirdető mint a homiletikai hármas (triász) alapvető eleme (II.): Az átgondolatlan elfogultáság (reflektálatlan szubujektivizmus) szerepe és megnyilvánulása a prédikálásban

Az előadás körülírja az átgondolatlan, nem tudatosított elfogultság fogalmát és felmutatja, hogy az hogyan nyilvánul meg a prédikáció nyelvezetében, tartalmában és szerkezetében.

Olvasmány: