Az igehirdetés mint az evangélium kommunikálása szóval és jellel

Az előadás kifejti az Ersnt Langetól származó "az evangélium kommunikálása" fogalmát, majd rámutat a beszédben hirdetett és a jeggyel ábrázolt ige sajátosságaira, valamint a közöttünk fennálló viszonyra.

Olvasmány: