A Kálvinnak levelet író magyarról: Új adatok Krasznai Ferenc életéhez

Ősz Sándor Előd: A Kálvinnak levelet író magyarról: Új adatok Krasznai Ferenc életéhez. In: Baráth Béla Levente (szerk.): Hittel és humorral. Tanulmánykötet a 60 éves Hörcsik Richárd születésnapjára. Acta. Debreceni Teológiai Tanulmányok 8. Debrecen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2015. 83-90