A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált tanulmányok

2019

Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2019
In: Egyed Emese, Pakó László, Sófalvi Emese Előadások a magyar tudomány napján az Erdélyi Múzeum Egyesület I. Szakosztályában (Erdélyi Múzeum-Egyesület 2019), 189-200
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2019
In: Kolumbán Vilmos József A recepta religiók évszázadai Erdélyben (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet - Egyháztörténeti Tanszék 2019), 167-187
Kolumbán Vilmos József --- Sepsiszentgyörgy · 2019
In: Benkő Levente, Demeter László Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére (Háromszék Vármegye Kiadó 2019), 271-296
Kolumbán Vilmos József --- Debrecen · 2019
In: Baráth Béla Levente – Fekete Károly Őrállóvá tettelek. Műhelytanulmányok a debreceni teológiai oktatás és református lelkészképzés 1850–2000 közötti történetéhez (Tiszántúli Református Egyházkerület – Debreceni Református Hittudományi Egyetem 2019), 531-536
Kolumbán Vilmos József --- 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (2019), 301-324

Az Erdélyi Ev. Ref. Egyházkerület Theologiai Fakultásának 1895. őszén tartott megnyitóján Tisza Kálmán református konventi elnök üdvözölte a „legmagyarabb egyház” teológiai fakultásának felállítását, és az alapítókkal egyetértve az új oktatási intézmény céljaként – a hazaszeretet és a hitbuzgóság növelése mellett – a tudomány összes fegyverével való felruházást nevezte meg. Az új lelkészképző intézet megnyitása két évtizedes vita végére tett pontot.

Kolumbán Vilmos József --- Győr · 2019
In: Kováts Németh Mária, Lévai Attila, Szabó Péter Középszintű állami és felekezeti iskolák, tanítóképzők és árvaházak, 1869-1949 (Palatia 2019), 50-66

2018

Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2018
In: Kolumbán Vilmos József A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok 24 (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 65-83
Kolumbán Vilmos József --- 2018
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvanica (2018), 97-110
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2018
In: Kolumbán Vilmos József A reformáció öröksége, egyháztörténeti tanulmányok 24 (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2018), 324-337
Kolumbán Vilmos József --- Marosvásárhely · 2018
In: Ötvös József, Berekméri Árpád Róbert, Gálfalvi Ágnes Protestáns Marosvásárhely (Mentor Kiadó 2018), 37-40
Kolumbán Vilmos József --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 194-202
Kolumbán Vilmos József --- 2018
In: Református Szemle 111 (2018), 62-78

2017

Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2017
In: Kolumbán Vilmos József Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017), 44-54
Kolumbán Vilmos József --- 2017
In: Korunk 28 (2017), 38-45
Kolumbán Vilmos József --- 2017
In: Teológiai Fórum 11 (2017), 5-21
Kolumbán Vilmos József --- 2017
In: Református Szemle 110 (2017), 632-648

2016

Kolumbán Vilmos József --- 2016
In: Balázs Mihály, Bartók István A felvilágosodás előzményei Erdélyben és Magyarországon (1650-1750) (2016), 289-302
Kolumbán Vilmos József --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 55-67
Kolumbán Vilmos József --- 2016
In: Református Szemle 109 (2016), 191-201

2015

Kolumbán Vilmos József --- Debrecen · 2015
In: Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem (2015), 42-55
Kolumbán Vilmos József --- 2015
In: Zsuzsanna Gerner, László Kupa Ein ethnisches Leporello: Exemplifizierung ethnischer Kooperationen aus Mitteleuropa (2015), 78-90

2014

Kolumbán Vilmos József --- 2014
In: Református Szemle 107 (2014), 431-444

2013

Kolumbán Vilmos József --- 2013
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 4 (2013), 201-212
Kolumbán Vilmos József --- Budapest · 2013
In: Csaba K. Zoltani Transylvania Today: Diversity at Risk (Osiris Kiadó 2013), 195-206
Kolumbán Vilmos József --- Pécs · 2013
In: Kupa László Etnikai leporelló Közép-Európában -kiadványsorozatok tükrében. Tanulmányok. (Virágmandula Kft 2013), 109-119

2012

Kolumbán Vilmos József --- 2012
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 3 (2012), 309-325
Kolumbán Vilmos József --- Pécs · 2012
In: Kupa L. Együttélés és együttműködés. Interetnikus kooperáció Közép Európában. Tanulmányok (Virágmandula Kft 2012), 69-81
Kolumbán Vilmos József --- 2012
In: Református Szemle 105 (2012), 404-422

2011

Kolumbán Vilmos József --- 2011
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 2 (2011), 387-399
Kolumbán Vilmos József --- Pécs · 2011
In: Kupa László Görbe háttal. Interetnikus konfliktusok Közép-Európában a múltban és a jelenben (Virágmandula Kft 2011), 25-38
Kolumbán Vilmos József --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 88-99
Kolumbán Vilmos József --- 2011
In: Református Szemle 104 (2011), 637-650

2010

Kolumbán Vilmos József --- Pécs · 2010
In: Kupa László Vándorló kisebbségek. Etnikai migrációs folyamatok Közép-Európában történeti és jelenkori metszetben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2010), 80-90
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 636-648
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Református Szemle 103 (2010), 421-434
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Magyar Református Nevelés XI (2010), 54-69
Kolumbán Vilmos József --- 2010
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 1 (2010), 287-308

2009

Kolumbán Vilmos József --- 2009
In: Református Szemle 102 (2009), 340-351
Kolumbán Vilmos József --- Pécs · 2009
In: Kupa László Kisebbségi autonómia-törekvések Közép-Európában – a múltban és a jelenben. Tanulmányok (Pécsi Tudományegyetem 2009), 54-64
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2009
In: Lukács Olga, Dienes Dénes A református oktatás a Kárpát-medencében 1690–1918 között (Egyetemi Műhely 2009), 119-151

2007

Kolumbán Vilmos József --- Sepsiszentgyörgy · 2007
In: Kovács József-Szilamér, Bakk Miklós, Sylveszter Zoltán Háromszéki kutatók doktori disszertációi (2007), 66-75
Kolumbán Vilmos József --- 2007
In: Református Szemle 100 (2007), 760-778

2006

Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2006
In: Adorjáni Zoltán Emlékkönyv Tőkés István 90. születésnapjára (Protestáns Teológiai Intézet 2006), 586-597
Kolumbán Vilmos József --- Nagyvárad · 2006
In: Bereczki András Erdélyi Református Naptár a 2006. évre (Királyhágómelléki Református Egyházkerület 2006), 90-102

2005

Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 537-548
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 692-705
Kolumbán Vilmos József --- 2005
In: Református Szemle 98 (2005), 259-295

2004

Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Gyarmati Zsolt, Geambasu Réka Rodosz tanulmányok. Közgazdaság-, jog- és történettudomány (2004), 284-307
Kolumbán Vilmos József --- Kolozsvár · 2004
In: Lészai Lehel Emlékkönyv Gálfy Zoltán 80. születésnapjára (Erdélyi Református Egyházkerület 2004), 77-85
Kolumbán Vilmos József --- Barót · 2004
In: Máthé János A magyarhermányi református egyházközség története (Gaál Mózes Közművelődési Egyesület 2004), 7-12

Oldalak