Geréb Zsolt publikációi

Könyvek

Tanulmányok

2021

2019

2016

2015

2013

2009

2007

2006

2005

2004

2002

1997

1995

Szerkesztett könyvek

Szaklektorálás, nyelvi lektorálás, nyomdai előkészítés

Geréb Zsolt : Teológiai tanulmányok (2005-2016)
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2016. 302 old. | ISBN 9789737971951

Az Újszövetségi tanulmányok (1969-2004) című kötet után Geréb Zsolt egy újabb kiadványt állított össze, melybe azokat a teológiai dolgozatokat gyűjtötte egybe, melyeket tanári szolgálata harmadik évtizedében, illetve nyugdíjba vonulása után írt. Tartalmi szempontból ez a gyűjtemény három részre tagolható: teológiai dolgozatok, igetanulmányok, recenziók. A tanulmányok...

Geréb Zsolt : Az Efézusiakhoz írt levél magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület - Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, 2012. 264 old.

A mai Efézusi levélkutatás irodalma igen gazdag. Ezt az új exegetikai termést szándékoztam összefoglalni és alkalmazni a magyar olvasók számára. Az Efézusi levél az ún. páli iskola tanítását képviseli, amely azzal a szándékkal foglalja össze Pál apostol hagyatékát, hogy azt egy új egyházi-gyülekezeti élethelyzetre alkalmazza. Mintaszerű az az eljárás, amellyel a...

Geréb Zsolt : A kolosséiakhoz és a Filemonhoz írt levél magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2010. 274 old.

A magyar nyelvű teológiai irodalomban az utóbbi 25 évben nem született önálló kommentár a Kolossé levélről. Ifj. Varga Zsigmond magyarázata folytatásban jelent meg a Református Egyház című folyóiratban az 1953–54-es évfolyamokban. Békési Andor és Szathmári Sándor összefoglaló értelmezése a Jubileumi Kommentár első és második kiadásában jelent meg (Jubileumi Kommentár,...

Geréb Zsolt : A Thesszalokikabeliekhez írott levelek magyarázata
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 2003. 196 old.