Rendkívül sikeres volt a KTPI hallgatóinak részvétele a 35. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia társadalomtudományi szekciójában, a vallástudományi és teológiai szakcsoportokban a KPTI hallgatói öt díjat nyertek.


2021. április 14-15-én rendezték meg az Országos Tudományos Diákköri Konferencia társadalomtudományi szekciójának ülését, amelyen a KPTI hallgatói öt díjjal öregbítették az Intézmény hírnevét.

Az OTDK társadalomtudományi szekciójának bemutatóit idén a budapesti Metropolitan Egyetem szervezte. A társadalomtudományi szekcióban összesen 28 szakcsoport (filozófia, politikatudomány, média és kommunikáció, szociológia, stb.), ezek között három vallástudományi és teológia szakcsoport szerepelt. A három vallástudomány és teológia szakcsoportban összesen 33 fiatal előadó mutatta be saját kutatási eredményeit (a részletes tagozati beosztás itt elérhető). A résztvevő hallgatók a Kárpát-medence felsőoktatási intézményeinek, többségében magyarországi egyetemeknek a hallgatói voltak.

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet részéről azok a hallgatók jelentkeztek, akik az elmúlt két év ETDK rendezvényein helyezést értek el, mégpedig összesen hét hallgató, az alábbiak szerint:

 • Biró István (BA 4): Az egyháztörténet oktatása a kolozsvári teológiai fakultáson 1895 és 1948 között. Témavezető: Prof. Dr. Kolumbán Vilmos József
 • Demeter Henrietta (MA 2): Narratív prédikáció és a bibliai történetek. Témavezető: Prof. Dr. Kiss Jenő, egyetemi tanár
 • Földvári Debora (BA 4): A nők gyülekezeti szolgálata az Újszövetség korában. Témavezető: Prof. Dr. Adorjáni Zoltán, egyetemi tanár
 • Nagy Dávid (BA 4): A református új ortodoxia és a liberális teológia vitája a 19. század második felében. Témavezető: Dr. Kolumbán Vilmos József
 • Nagy Norbert (BA 3): A hit hallásból van – A prédikáció kommunikációjának kérdése, avagy hogyan közvetítsük hatásosabban az isteni beszédet. Témavezető: Dr. Koppándi Botond Péter, adjunktus
 • Tasnádi István (MA 2): Verestói György püspöki tevékenysége. Témavezető: Prof. Dr. Buzogány Dezső, egyetemi tanár
 • Vass Lehel (MA 1): A Gen 46:8-27 szöveg- és redakciótörténete. Témavezető: Dr. Balogh Csaba, egyetemi docens

A bemutatott dolgozatokat előbb vakrevü rendszerben február-március folyamán két vagy három bíráló értékelte és pontozta, majd ezt követően kerültek bemutatásra az említett csoportokban, ahol egy négytagú zsűri is értékelte a bemutatókat.

A KPTI hallgatói közül a következő hallgatók szereztek díjat (a teljes eredménylista itt elérhető):

 • Vallástudomány és teológia szakcsoport 1
 • Vass Lehel - Különdíj

 • Vallástudomány és teológia szakcsoport 2
 • Nagy Dávid - 3. helyezett

 • Vallástudomány és teológia szakcsoport 3
 • Biró István - 2. helyezett
  Tasnádi István - 2. helyezett
  Demeter Henrietta - Különdíj

Örülünk, hogy hallgatóink vállalták a megmérettetést, és nagy megtiszteltetés a Teológiai Intézet számára az eredmény is, amellyel a legsikeresebb munkákat jutalmazták. Gratulálunk a díjazottaknak és vezető tanáraiknak is! Reméljük, hogy ezek az eredmények ösztönzésül szolgálnak majd a további kitartó kutatómunkához, ugyanakkor a tehetséges hallgatók szakmai támogatásához is.

Végül köszönet az esemény szervezőinek a rendezvény szakszerű lebonyolításáért. Az on-line kommunikációs forma - minden hátránya ellenére - lehetőséget adott arra, hogy a rendezvénybe sokan bekapcsolódjanak olyanok is, akik egyébként az eseményen nem lehettek volna jelen.