A KPTI hallgatót is díjazták a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián

2023. április 12-14. között került megszervezésre a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Ezen a rendezvényen a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hat hallgatója is részt vett. Közülük ezúttal hárman díjazásban is részesültek, ezzel is öregbítve a KPTI határon túli hírnevét.


2023. április 12-14. között került megszervezésre a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Ezen a rendezvényen a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hat hallgatója is részt vett. Közülük ezúttal hárman díjazásban is részesültek, ezzel is öregbítve a KPTI határon túli hírnevét.

A Károli Gáspár Református Egyetemen szervezett Humántudományi Szekció versenyén a Régi magyar irodalom tagozatban mutatta be szakdolgozatát Nagy Norbert MA 1 éves unitárius hallgató, ahol a szakmai zsűri második helyezéssel értékelte pályamunkáját. Dolgozatának címe: ,,Színház az egész világ” — Felvinczi György életútja a 17–18. század fordulóján. Témavezető tanár: Kovács Sándor professzor.

A Debreceni Egyetemen került megrendezésre a 36. OTDK Társadalomtudományi Szekciójának versenye. Ezen a rendezvényen a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet két hallgatóját díjazták.

A Vallás és Hittudomány II. tagozatban Nagy Eszter második helyezést ért el. Dolgozatának címe: A korai anya–gyerek kapcsolat és annak kihatása a gyermek lelki fejlődésére és a felnőtt létre a kötődéselmélet fényében, különös tekintettel a lelkipásztor szolgálatára.Témavezető tanár: Kiss Jenő professzor.

A Vallás és Hittudomány I. tagozatban Bíró Beatrix különdíjban részesült. Dolgozatának címe: „Ki vagyok én...?” (Ex 3,11) Mózes mint próféta az úgynevezett "elhívástörténetek" fényében. Témavezető tanár: Kató Szabolcs Ferencz adjunktus.

Gratulálunk a rendezvényen résztvevő és eredményt elérő hallgatóinknak, illetve a dolgozatok elkészítésében támogatást nyújtó témavezetőiknek!

A szakdolgozatók megtekinthetők az intézeti repozitóriumban.