Középiskolás diákokat látott vendégül a Teológiai Intézet

A KPTI 2021-ben indította intézménynépszerűsítő programját. A 2023. február 17-én megrendezett nyílt napra 44 középiskolás diák érkezett (39 református és 5 unitárius) Aradtól Székelykeresztúrig, Szatmárnémetitől Tordán át Marosvásárhelyig.


A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2021-ben indította intézménynépszerűsítő programját. Ennek egyik részét a népszerűsítő karaván képezi, amelynek keretében egy tanár diákok kíséretében ellátogat különféle középiskolákba, hogy ott bemutassa az intézményben folyó oktatást és diákéletet. 2023. február 17-én a program egy másik formában folytatódott. Nyílt napra került sor az Intézetben. A honlapon, hírleveleken és a közösségi médiában meghirdetett eseményre 44 középiskolás diák érkezett (39 református és 5 unitárius) Aradtól Székelykeresztúrig, Szatmárnémetitől Tordán át Marosvásárhelyig. A rendezvény célja, interaktív módon bemutatni a kolozsvári protestáns lelkészképzést, abban a reményben, hogy mindez megerősíti a magukban elhívást érző fiatalokat, hogy Isten szolgálatába álljanak, ill. egy lehetséges utat kínál fel a pályaválasztás döntése előtt álló, gondolkodó, hívő fiataloknak.

A rendezvény némiképp a teológusok egy napját kívánta megtapasztaltatni az intézetbe érkezőkkel. A program így Bokor Imre Huba, harmadéves teológus áhítatával kezdődött, aki az intézeti beosztás szerint erre a napra volt kijelölve a reggeli csendesség megtartására. Ezt követően Kovács Sándor rektor köszöntötte az jelenlevőket, kiemelve, hogy számára az intézmény Kolozsvár legpatinásabb tanintézete, mely hagyományában és a lelkészképzés múltját tekintve a 16. századra nyúlik vissza. Balogh Csaba rektorhelyettes négy gondolatot hozott a diákoknak. Ezek közül az egyik, hogy számára a teológia a gondolkodás helye és lehetősége, ahogy a tudomány mindig is összefonódott a vallással: Egyiptomban a papok orvosok, Mezopotámiában pedig csillagászok is voltak. Ugyanakkor Jézus gondolt egy merészet, és megálmodta az emberiség megváltását. Azóta nincs megvalósíthatatlan álom. A hovatartozás érzésétől áthatva ennek az álomnak a megvalósításában és felmutatásában segít ez az Intézet.

Ezután Kató Szabolcs Ferencz, az Ószövetségi Tanszék adjunktusa, a népszerűsítés programjának felelőse mutatta a be nagyvonalakban a tanmenetet. Először a lelkipásztori munka néhány területére tért ki. Kiemelte, hogy egy lelkipásztor közösségi szolgálatot végez, és minden korosztály problémáiban tud segítséget nyújtani. Ezen túlmenően pedig megteremti az Istennel és az egymással való közösség lehetőségét. Ezután a bemutató arra összpontosított, hogy a képzés 6 éve hogyan készít fel erre a szolgálatra. A négy nagy teológiai szakirány (biblika teológia, egyháztörténet, rendszeres teológia, gyakorlati teológia) rövid ismertetése után, a felvételi menetének és feltételeinek rövid felvázolása került sorra.

A következő programpont az ún. próbaóra volt. 25-25 percben Kató Szabolcs Ferencz és Ősz Sándor Előd (Egyháztörténeti Tanszék adjunktusa) vezette be az érdeklődő diákokat az Ószövetség és az egyháztörténet világába. Kató Szabolcs Ferencz egy példán keresztül szemléltette, hogy az ószövetségi törvények ismerete, milyen többletinformációhoz juttatja az Újszövetséget eredeti nyelven olvasó teológust, ill. hogy a zsidó temetkezési szokások miként csapádnak le a „takaríttaték atyáihoz” kifejezésben, és hogyan világítanak rá Jézus temetése körül néhány részlet jelentőségére. Ősz Sándor Előd Szenczi Molnár Alberthez kapcsolódóan járta körül a neves egyházférfi életét. Ezután saját kutatásába engedett betekintést, amikor is detektívregénybe illő fordulatokkal tarkítva mesélt arról, hogyan próbálja megtalálni a Szenczi reformátori levelezését tartalmazó elveszett gyűjteményt. Bár még nincs meg, de a kolligátum útja jó néhány állomáson keresztül feltérképezhető.

Ezután az Intézet hallgatói a diákokat három csoportra osztva vezették körbe az Intézetben a nyílt nap résztvevőit. A bentlakási szobáktól kezdve, a tantermeken keresztül a könyvtárat is szemügyre vehették vendégeink. Utolsó pontként a diákok beszéltek az intézeti diákéletről, rendezvényekről. Ennek részeként féltucat teológus személyes beszámoló keretében mesélt a szüreti bálról, a nőszövetségről, a különféle missziós szolgálatokról stb. Az alkalmat közös ebéd zárta.

A programpontok közötti szünetben az Intézet és a diákság szendvicsekkel, kávéval, teával és egyéb frissítővel vendégelte meg a középiskolásokat és kísérőiket.

Ezúton is köszönjük minden szervezésben résztvevő diák munkáját, ill. azon (iskola)lelkészek fáradtságát, akik megszervezték saját iskolájukból és gyülekezetükből az érdeklődők utazását. Reméljük, hogy ez a rendezvény is hozzásegítette a fiatalokat, hogy valamilyen döntést hozzanak a „mi leszel, ha nagy leszel” klasszikus kérdésére.

Videó összefoglaló