A gyenge igék ragozása: a פ״נ igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: