A gyenge igék ragozása: a פ״ו igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: