Tesztírás: a פ״א és a פ״נ igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése