A consecutio temporum, az igemódok és az igei névszók fordítása, hebraizmusok. Fordítási gyakorlat kiválasztott szövegrészletekkel

Olvasmány: