A gyenge igék ragozása: az ע״ו igék. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése

Olvasmány: