Tesztírás: az ע״י és az ע״ו igék ragozása. Kiválasztott szövegrészlet alaktani elemzése