Véget ért a 20. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia

A 20. alkalommal megszervezett tudományos diákköri konferencián a Teológiai Intézet részéről négy hallgató vett részt. A KPTI két hallgatója ért el helyezést, egy pedig dicséretben részesült.


A 20. alkalommal megszervezett tudományos diákköri konferencián a Teológiai Intézet részéről négy hallgató vett részt. Bányai Csaba Attila (KPTI 3. évf.) A Rettegi Református egyházközség legrégebbi jegyzőkönyvéről címmel tartott előadásában a Rettegi Református Egyházközség 18. századi történetének egy rövid időszakát vizsgálta. Józsa Tihamér (KPTI 2. évf.) Apage Satana! című dolgozata az ördögűző liturgiák római katolikus és protestáns vonatkozásait elemezte. Rusu Szidónia (BBTE 2. éves magiszteri hallgató) Szakralitás és/vagy szekularizáció? – avagy vallásosság a középiskolások körében című dolgozatában a 8-12 osztályosok között végzett szociológiai felmérés eredményeit ismertette. Veress Eszter Orsolya (KPTI 2. évf.) Medgyesi Pál puritanizmusa című dolgozatában a puritanizmus e jelentős alakjának szerepét vizsgálta a maga korának összefüggésében. Tasnádi István (KPTI 3. évf.) Fáji János utrechti peregrinációja naplója tükrében előadása egy 18. századi erdélyi peregrinus útját követte nyomon fennmaradt naplója nyomán.

A bíráló bizottság értékelése alapján az első díjat Tasnádi István teológus hallgató nyerte el (szakmai koordinátor Ősz Sándor Előd). Második helyezett Rusu Szidónia lett. A harmadik helyet Bányai Csaba Attila munkájának ítélte a zsűri (szakmai koordinátor Ősz Sándor Előd). Dicséretben részesült Veress Eszter Orsolya kutató munkája (szakmai koordinátor Kolumbán Vilmos József).

A versenyzőknek gratulálunk az elismerésekért és további jó munkát kívánunk!