Általános jogelmélet

Varga Attila: Általános jogelmélet. Kolozsvár: Scientia Kiadó 2011. 201 old. ISBN 9789731970486

Hivatkozó kurzus