Jogviszony fogalma, meghatározása, elemei

Előadás: Jogviszony fogalma, meghatározása, elemei. A jogalanyok: személyek, természetes és jogi személyek. A személyek jogképessége. Az egyház jogalanyisága. A jogi felelősség fogalma, meghatározása, formái, szerkezete, összetevői.

Szeminárium: Konkrét jogviszonyok elemzése, ezek keretében a jogkövető és jogsértő magatartás, a felelősség megjelenési formái ezek jogi értékelése. Szépirodalmi és bibliai példákon keresztül történő elemzése.

Olvasmány: