A református egyház jogrendszere

Előadás: A református egyház jogrendszere. Az egyház szervezeti felépítése és önkormányzata. Egyházalkotmányi elvek és általános szabályok. Egyházközség, Egyházmegye, Egyházkerület, Zsinat. Az evangélikus és az unitárius egyházak szervezeti felépítése. Egyháztagság, jogok és kötelezettségek. Az egyházszolgálat általános elvei és szabályai. Egyházkormányzás, mint igazgatás. Kormányzati hatalom. Az egyházigazgatás szintjei. A kormányzati szintek létrehozásának elvei. Egyházkormányzat testületei. Egyházszervezet alkotórészei.

Szeminárium: Az egyházak szervezeti felépítésének, rendszerének felvázolása, a kormányzati hatalom fogalmának gyakorlati kifejtése, valamint az egyházi önkormányzat működésének, illetve bizonyos aspektusoknak a bemutatása

Olvasmány: