A protestáns egyházjog fogalma

Előadás: A protestáns egyházjog fogalma. A református, unitárius, evangélikus egyházjog fogalma és meghatározása. A protestáns egyházalkotmány típusai. Az egyházjog forrásai. A Romániai Református Egyház, a Magyar Unitárius Egyház és az Evangélikus Egyház Alkotmányai, és további jogszabályai.

Szeminárium: A három protestáns felekezet jogrendszerének, illetve jogszabályi (jogforrási) rendszerének az áttekintése.

Olvasmány: