Noţiunea dreptului canonic protestant

Curs: Noţiunea dreptului canonic protestant. definiţia dreptului canonic reformat, unitarian şi evanghelic. Tipologia constituţiilor bisericeşti protestante. Izvoarele dreptului canonic. Statutele Bisericii Reformate din România, a Bisericii Unitariene Maghiare şi a Bisericii Evanghelice, precim şi alte acte normative a cultelor.

Seminar: Examinarea sistemului de drept, a izvoarelor de drept a celor trei culte protestante.

Bibliografie: