Înfiinţarea şi desfiinţarea parohiilor

Curs: Înfiinţarea şi desfiinţarea parohiilor. Atribuţiile şi organele parohiei: adunarea generală, presbiteriu, conducerea: preotul şi curatorul principal. Statul preotului. Condiţiile devenirii de preot. Crearea postului. Drepturile şi obligaţiiel preoţilor.

Seminar: Examinarea atribuţiilor administrative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Parohiei.

Bibliografie: