Scurtă prezentare a dreptului canonic a cultelor nonprotestante

Curs: Scurtă prezentare a dreptului canonic a cultelor nonprotestante, a bisericii ortodoxe, romano catolice, dreptul canonic iudaic, dreptul canonic islamic.

Seminar: Analiza comparativă a reglementărilor statutare a diferitelor culte.

Bibliografie: