Az egyházjog rövid történeti áttekintése

Előadás: Az egyházjog rövid történeti áttekintése. Az egyházjog fogalmának fejlődése a római katolikus egyházjogban. Az egyházjog fejlődése a református egyházjogban. Az ortodox egyház egyházjogi rendszere. A zsidó egyházjog.

Szeminárium: Fogalmi, fogalomtörténeti elemzések. Összehasonlító módszer alkalmazása a történeti áttekintésben, illetve a két egyház, a katolikus és református egyház, egyházjogának vonatkozásában. Összehasonlító elemzések. A különböző felekezetek egyházjogának összevetése, hasonlóságok és különbözőségek felvázolása.

Olvasmány: