Az egyház bíráskodási / fegyelmezési joga, bírói hatalma

Előadás: Az egyház bíráskodási / fegyelmezési joga, bírói hatalma. Az egyházi bíróság szervezete. Alapfokon történő bíráskodás. Fellebbviteli testületek. Hatásköri szabályok. Fegyelmi ügyek. A fegyelmi vétség fogalma. Igazgatási ügyek. Az egyházi fegyelmi eljárás alapelvei, általános szabályai. Részletes eljárási szabályok. Fegyelmi határozatok. Fellebbezési jog. Elévülés. Határozatok végrehajtása. Fegyelmi eljárás és a világi bírósági eljárások közötti viszony.

Szeminárium: A jogi felelősség és ennek alkotóelemeinek a konkrét elemzése. Az egyházi bíráskodás intézményrendszerének az áttekintése. Fegyelmi esettanulmányok bemutatása, ezek elemzése, és ezeken keresztül a fegyelmi eljárás folyamatának részletes megismerése. A bírósági/fegyelmi eljárásban alkalmazott irattípusok (kereset, beadvány, jegyzőkönyv, határozat, ítélet, fellebbezési kereset stb.) elkészítése. Típuspéldányok bemutatása.

Olvasmány: