A jogi norma fogalma, szerkezete

Előadás: A jogi norma fogalma, szerkezete. A jogrendszer fogalma, meghatározása és jellemzői. A jogi norma térbeli, időbeli és személyekre vonatkozó hatálya. A jog érvényessége és érvényesülése. Közjog és magánjog. Ezek kivetítése a felekezeti egyházjogra.

Szeminárium: Jogi norma szerkezetének vizsgálata adott jogszabályokban. Jogesetek elemzése a jogérvényesülés szempontjából. Jogelvek és jogi intézmények vizsgálata, jogszabályokra és jogesetekre vonatkoztatva.

Olvasmány: