A jog fogalma és meghatározása

Előadás: A jog fogalma és meghatározása. A jogi értékek. A jog és erkölcs kapcsolata, hasonlóságok, különbözőségek. A jog keletkezése. Szokás, jogi szokás, szokásjog. Jogforrások fogalma. Anyagi és formális jogforrások, jogszabályok. Jogforrási rendszer. Felekezeti egyházjog fogalma. Felekezeti egyházjog jogforrásai.

Szeminárium: Az előadás témáival kapcsolatos példák, helyzetek, szövegek elemzése. Konkrét jogforrások, jogszabályok, azok formáinak, szerkezetének, tartalmának bemutatása.

Olvasmány: