Az egyházmegye szervezete és kormányzata

Előadás: Az egyházmegye szervezete és kormányzata. Egyházmegyei közgyűlés. Az egyházmegyei közgyűlés feladatai. Az egyházmegyei tanács, feladat- és hatásköre. Az egyházmegyei elnökség, feladat- és hatásköre. Az egyházmegye tisztségviselői: esperes és főgondnok, főjegyző, egyházmegyei jegyzők előadók.

Szeminárium: Az egyházmegye helye és szerepe az egyházkormányzásban. Egyházmegyei szinten alkalmazott, kormányzati, igazgatási irattípusok bemutatása, ezek elkészítésének módja.

Olvasmány: