Állam és jog

Előadás: Az állam és a jog fogalma. Az állam és a jog keletkezése és viszonya. Az állam eredetére és lényegére vonatkozó felfogások. A hatalom és az uralom fogalmai. Az államszervezet. Az államszervezetet meghatározó főbb alapelvek. Szuverenitás. Demokrácia. Hatalommegosztás. Jogállamiság.
Szeminárium: Államelméleti koncepciók elemzése. Államszervezeti elvek gyakorlati érvényesülésének vizsgálata.

Olvasmány: