A vallásszabadságra és az egyházak jogállására vonatkozó 2006 évi 489-es törvény

Előadás: A vallásszabadságra és az egyházak jogállására vonatkozó 2006 évi 489-es törvény. Állam és egyház viszonyának alapelvei. Egyházak egymás közötti viszonyának elvei. A gyűlöletkeltés és uszítás tilalma.
Szeminárium: A törvény koncepciójának, alapelveinek szerkezetének, valamint főbb rendelkezéseinek ismertetése. Az alapelvek gyakorlatban történő alkalmazásának elemzése. Jogesetek, helyzetek, példák bemutatása az egyházak közötti viszony jellemzésére.