Az állami egyházjog fogalma

Előadás: Az állami egyházjog fogalma. A szabályozás szükségessége. Az egyházra vonatkozó, állam alkotta jogszabályok. Az állam és egyház viszonyának alkotmányos elvei és szabályozása.
Szeminárium: Az egyházakra vonatkozó alkotmányos elvek elemzése, a konkrét szabályozások, jogszabályok összegyűjtése. Jogszabályok szövegének elemzése, alkalmazása, konkrét helyzetekre. Jogesetek ismertetése, megoldása.

Olvasmány: